Vajersågning – ett säkert sätt att arbeta med berg

Behöver du borra eller arbeta i berg kan vajersågning vara det bästa alternativet. Sprängning kan leda till skador på omgivningen, framför allt i områden som är känsliga för vibrationer. Genom att använda dig av vajersågning kan du bearbeta berg utan vibrationer och med ett slätt resultat. Ibland kan vi behöva spräcka sista delen av arbetet, men det görs väldigt skonsamt. Vi kan såga i många typer av berg, till och med i de allra hårdaste bergarterna. Därför kan vi både hjälpa dig med hårda typer av berg som granit och med exempelvis armerad betong. Utvecklingen går snabbt framåt och vi är alltid uppdaterade när det gäller nya metoder, detta så att vi kan leverera det allra bästa resultatet.

Mer än bara berg

Vajersågning passar perfekt som alternativ när du behöver håltagning eller på annat sätt arbeta i berg. Det kan vara i gruvor eller vid håltagning nära byggnader. Vilken typ av vajer vi använder beror på vilket jobb som ska utföras. Det vanligaste är att använda olika former av diamantvajer. Metoden går alltså att använda till arbete med fler material än bara berg.

Vi hjälper dig genom hela projektet

Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med projekt i alla möjliga olika storlekar. När du anlitar oss sköter vi allt från planering och projektering till slutresultat. Till oss kan byggföretag samt andra företag vända sig, och även privatpersoner. Vi har alltid full kontroll över hela projektet. När du vänder dig till oss kommer vi att inspektera platsen och ta fram en projektplan med alla nödvändiga beräkningar. Tidsplanen utformas utefter projektet, och du kan lita på att vi håller den. Vi kan också ge exempel på tidigare arbeten vi utfört för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om slutresultatet. Vi arbetar med utmanande projekt som kräver stor försiktighet. Kontakta oss om du vill ha mer information.